Umowa przedwstępna – wszystko, co musisz wiedzieć

03 kwietnia 2024
Umowa przedwstępna – wszystko, co musisz wiedzieć

Umowa przedwstępna to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która zobowiązuje strony do zawarcia umowy głównej w przyszłości. Najczęściej stosowana jest w przypadku sprzedaży nieruchomości, gdy kupujący i sprzedający chcą zabezpieczyć swoje interesy przed finalizacją transakcji. Określa ona warunki i termin zawarcia umowy głównej, a także ewentualne kary za jej niewykonanie. Dlatego warto wiedzieć, co to jest umowa przedwstępna, co sprawdzić przed jej podpisaniem i co powinna zawierać.

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest dokumentem, który zobowiązuje strony do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży nieruchomości. Jest to rodzaj zapewnienia drugiej strony, że nieruchomość zostanie sprzedana pod określonymi warunkami. Należy wiedzieć, że tego typu umowa nie przenosi własności nieruchomości, ani nie uprawnia do korzystania z niej. Jest to jedynie zabezpieczenie dla obu stron, że nie wycofają się z transakcji. Umowa przedwstępna może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej, jednak zaleca się sporządzenie jej na piśmie, aby uniknąć nieporozumień i sporów.

Co to jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest najczęściej zawierana w przypadku, gdy mieszkania na sprzedaż Wilanów są jeszcze w budowie lub gdy kupujący potrzebuje czasu na uzyskanie kredytu hipotecznego, lub innego finansowania. Zobowiązuje ona strony do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w przyszłości, na warunkach określonych w umowie przedwstępnej. Zawiera się ją w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie strony mogą domagać się jedynie odszkodowania za niewykonanie umowy, ale nie mogą żądać przeniesienia własności nieruchomości. Umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości należy zgłosić do urzędu skarbowego.

Co sprawdzić przed podpisaniem umowy przedwstępnej?

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej należy szczegółowo przeanalizować, na co uważać, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości. Warto przeprowadzić dokładną weryfikację nieruchomości oraz wszystkich dokumentów, które dostarczy deweloper Wilanów. Należy sprawdzić, czy nieruchomość jest wolna od obciążeń, ograniczeń i roszczeń osób trzecich. W tym celu pomocna będzie księga wieczysta nieruchomości.

Zarówno nowe inwestycje Wilanów, jak i mieszkania z rynku wtórnego, należy sprawdzić pod kątem technicznym. Można to zrobić, oglądając nieruchomość osobiście lub zlecając jej przegląd fachowcowi.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna powinna zawierać pełne dane stron, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer NIP, numer REGON, forma prawna i nazwa firmy, adres siedziby, numer KRS. Jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, należy podać również jego dane i dołączyć pełnomocnictwo.

W umowie przedwstępnej musi być ujęty dokładny opis nieruchomości, która jest przedmiotem transakcji. Ważny jest rodzaj nieruchomości, położenie, powierzchnia, numer działki, numer księgi wieczystej, wyposażenie, media, plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, sposób użytkowania.

Jedną z ważniejszych informacji jest ustalona przez obie strony cena, wyrażona w polskich złotych i adekwatna do wartości rynkowej nieruchomości. Umowa przedwstępna powinna zawierać informację o terminie i formie zapłaty. Najczęściej stosowaną formą jest przelew bankowy, jednak strony mogą uzgodnić zapłatę w gotówce, czekiem, wekslem czy gwarancją bankową. Ważnym elementem umowy jest także określenie ewentualnych kar umownych w przypadku niewywiązania się z warunków umowy przez którąś ze stron.

Podsumowując, umowa przedwstępna to istotny dokument, który reguluje warunki sprzedaży nieruchomości. Przed jej podpisaniem należy dokładnie zapoznać się z jej treścią oraz skonsultować się z profesjonalistą, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Formularz kontaktowy

Poznaj bliżej Millanovę

Zostaw wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą i przybliżymy szczegóły projektu.

    separator